واریز مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال جهت راه اندازی بیمارستان گوگد
واریز مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال جهت راه اندازی بیمارستان گوگد

با پیگیری های آیت الله سید جواد گلپایگانی و دکتر سید مسعود خاتمی نماینده گلپایگان وخوانسار در مجلس شورای اسلامی مبلغ 550 میلیارد ریال جهت راه اندازی بیمارستان خیریه آیت الله العظمی گلپایگانی  به حساب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واریز شد.

به گزارش زنگ خطر ، عطف به نامه نگاری آیت الله سید جواد گلپایگانی و نامه ریاست محترم جمهور برای تخصیص مبلغی جهت راه اندازی بیمارستان خیریه آیت الله العظمی گلپایگانی رحمه الله علیه گوگد و پیگیری های حضرت آیت الله سید جواد گلپایگانی تولیت محترم بیمارستان و دکتر سید مسعود خاتمی نماینده مدرم شریف گلپایگان و خ وانسار در مجلس شورای اسلامی ، مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال در روز چهارشنبه دوم تیرماه به حساب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت تکمیل و هزینه کرد در بیمارستان خیریه آیت الله العظمی گلپایگانی رحمه الله علیه وازیر گردید