واکنش سازمان جهانی بهداشت ، نتیجه مثبت واکسن کرونا
واکنش سازمان جهانی بهداشت ، نتیجه مثبت واکسن کرونا

پایگاه خبری زنگ خطر / سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: آزمایش‌های واکسن فایزر بسیار مثبت است. ممکن است واکسن کرونا تا مارس ٢٠٢١ وضعیت اپیدمیک را کاملا تغییر دهد

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ،سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: آزمایش‌های واکسن فایزر بسیار مثبت است. ممکن است واکسن کرونا تا مارس ٢٠٢١ وضعیت اپیدمیک را کاملا تغییر دهد