وزیر اقتصاد: چشم انداز بورس روشن است / جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست
وزیر اقتصاد: چشم انداز بورس روشن است / جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست

پایگاه خبری زنگ خطر / احسان خاندوزی وزیر اقتصاد صبح امروز دوشنبه ۱۰ آبان با جمعی از عوامل بازار جلسه مهم بورسی را برگزار کرد. در این جلسه چه گذشت؟ در این جلسه که با حضور مدیران هلدینگ ها، تامین سرمایه ها و برخی شرکت های بزرگ برگزار شد چه گذشت؟

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، وزیر اقتصاد در جلسه با جمعی از عوامل بازار بورس گفت:  شواهد قطعی نشان می دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ما به بازار حرفه ای و بلندمدت است. وی افزود: البته با نگاه به کوتاه مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت ها نشان می دهد چشم انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است. بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن، خالص تامین مالی دولت از اوراق در دو ماه دوره بنده بسیار اندک و ناچیز و در ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است. وی اظهار داشت: هرچند فضای مجازی پر است از اطلاعات غیردقیق. زین پس هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.

خاندوزی گفت: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت گذاری های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی زود خبر تغییر نظام قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.

وزیر اقتصاد افزود: به دنبال پیش بینی پذیر کردن نرخ های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانکها و قواعد پالایشی ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارت های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. برای اعتمادآفرینی در حال اجماع سازی با وزارت های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.