پیشنهاد نماینده شاهین شهر بر ضرورت افزایش مشارکت مردم در انتخابات آینده
پیشنهاد نماینده شاهین شهر بر ضرورت افزایش مشارکت مردم در انتخابات آینده

حسینعلی حاجی در جلسه روز یکشنبه هیئت رئیسه مجلس با ارائه پیشنهادی بر ضرورت افزایش مشارکت مردم در انتخابات آینده تاکید کرد

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، حسینعلی حاجی در جلسه روز یکشنبه هیئت رئیسه مجلس با ارائه پیشنهادی بر ضرورت افزایش مشارکت مردم در انتخابات آینده تاکید کرد

وی همچنین ضمن اشاره به آمار بخش نظارتی مجلس، از معطلی امور نظارتی نظیر سوال و تحقیق و تفحص در کمیسیون های تخصصی، انتقاد و با ارائه پیشنهاد تشکیل ماهانه جلسه بررسی امور نظارتی، خواستار رعایت مواعد قانونی از سوی کمیسیون ها شد.