چند خبر بورسی برای بازنشستگان کشوری
چند خبر بورسی برای بازنشستگان کشوری

مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه نگران افت قیمت‌های چند روزه اخیر نباشید، از عرضه سهام صندوق مدیریت ثروت با نماد مدیر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، محمود طهماسبی مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری، در ابتدا با بیان این‌که صندوق بازنشستگی کشوری دو ETF برای بازنشستگان ثبت‌نام کرد، گفت: نخست صندوق دارایی یکم بود که متعلق به دولت است و پذیره‌نویسی آن در اردیبهشت ۹۹ انجام شد و صندوق بازنشستگی کشوری وام یک میلیون تومانی برای خرید سهام این صندوق به بازنشستگان ارائه کرد.

وی افزود: پذیره‌نویسی این صندوق تمام و از طریق دولت هم انجام شده، اکنون نماد این صندوق باز و قابل خرید و فروش است.

سهام صندوق مدیریت ثروت ارتباطی با دولت ندارد

مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به این‌که ETF دوم، «صندوق مدیریت ثروت» است، گفت: پذیره‌نویسی صندوق مدیریت ثروت دو سه هفته قبل انجام شد. این سهام متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است و ارتباطی با دولت ندارد؛ در این مورد هم صندوق به هر بازنشسته متقاضی یک‌میلیون تومان وام از طریق بانک صادرات پرداخت کرد.

طهماسبی ادامه داد: تفاوت صندوق مدیریت ثروت با ETF دولت در این بود که محدودیتی نداشت و بیش‌از یک میلیون تومان هم امکان خرید داشت.

نماد «مدیر» از هفته آینده در پرتفوی بازنشستگان قابل مشاهده است

وی با اشاره به این‌که پیش‌بینی ما این بود که پذیره‌نویسی تا ۱۰ روز ادامه یابد، اما ظرف مدت سه روز کامل و نماد بسته شد، اظهار کرد: از زمان اتمام پذیره‌نویسی تا زمانی که نماد دوباره باز می شود و امکان خرید و فروش وجود خواهد داش

به گزارش تجارت‌نیوز، محمود طهماسبی مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری، در ابتدا با بیان این‌که صندوق بازنشستگی کشوری دو ETF برای بازنشستگان ثبت‌نام کرد، گفت: نخست صندوق دارایی یکم بود که متعلق به دولت است و پذیره‌نویسی آن در اردیبهشت ۹۹ انجام شد و صندوق بازنشستگی کشوری وام یک میلیون تومانی برای خرید سهام این صندوق به بازنشستگان ارائه کرد.

وی افزود: پذیره‌نویسی این صندوق تمام و از طریق دولت هم انجام شده، اکنون نماد این صندوق باز و قابل خرید و فروش است.

سهام صندوق مدیریت ثروت ارتباطی با دولت ندارد
مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به این‌که ETF دوم، «صندوق مدیریت ثروت» است، گفت: پذیره‌نویسی صندوق مدیریت ثروت دو سه هفته قبل انجام شد. این سهام متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است و ارتباطی با دولت ندارد؛ در این مورد هم صندوق به هر بازنشسته متقاضی یک‌میلیون تومان وام از طریق بانک صادرات پرداخت کرد.

طهماسبی ادامه داد: تفاوت صندوق مدیریت ثروت با ETF دولت در این بود که محدودیتی نداشت و بیش‌از یک میلیون تومان هم امکان خرید داشت.

نماد «مدیر» از هفته آینده در پرتفوی بازنشستگان قابل مشاهده است
وی با اشاره به این‌که پیش‌بینی ما این بود که پذیره‌نویسی تا ۱۰ روز ادامه یابد، اما ظرف مدت سه روز کامل و نماد بسته شد، اظهار کرد: از زمان اتمام پذیره‌نویسی تا زمانی که نماد دوباره باز می شود و امکان خرید و فروش وجود خواهد داشت و در پرتفوی کسانی که یونیت های ETF را خریده اند، می نشیند که ممکن است بین دو هفته تا ۲۰ روز طول بکشد.

مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری افزود: اما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، هفته آینده نماد دوباره باز خواهد شد و امکان خرید و فروش فراهم می‌شود و در پرتفوی بازنشسته‌ها و سایر خریداران خواهد نشست. بنابراین ممکن است اکنون در پرتفوی بازنشستگان ETF ای به نام «مدیر» نیامده باشد اما از هفته آینده در پرتفویشان خواهد آمد.

طهماسبی با بیان اینکه بازگشایی این نماد را به بازنشستگان اطلاع رسانی خواهیم کرد گفت: ولی صندوق دارایی یکم که اردیبهشت عرضه شد اکنون امکان خرید و فروش دارد و در پرتفویشان نشسته است. ممکن است برخی در پرتفویشان نیامده باشد که باید از طریق کارگزاری ناظر اقدام کنند. ممکن است برخی کارگزارها عقب بیاندازند ولی حتما پیگیری کنید. سیستم‌های بورسی کمی مشکل دارند و کاری که قبلا انجام می‌شد ممکن است اکنون یک هفته هم طول بکشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت یا صندوق بازنشستگی، ETF دیگری عرضه می‌کنند؟ گفت: صندوق بازنشستگی فعلا برنامه ای ندارد ولی افزایش سرمایه تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان را در دستورکار دارد و دوباره پذیره نویسی خواهد کرد که در آینده نزدیک اتفاق می افتد و جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد. درباره ETF دوم دولت هم بحث هایی مطرح است اما قطعی نیست.

بازنشستگان نگران افت قیمت‌های چند روزه اخیر بازار بورس نباشند/هیجانی تصمیم نگیرید
مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به پرسش بازنشسته دیگری مبنی بر اینکه آیا اکنون که بازار رشد ندارد، سهامم را بفروشم؟ اظهار کرد: در مجموع، بازار در روزهای گذشته وضعیت خوبی نداشت. شرایط بازار اینگونه است که مدتی اصلاح می‌کند و ریزش دارد و مدتی خوب است و این ذات بازار است. چندان نگران افت قیمت‌های چند روزه اخیر نباشید. در این دو سال شاخص بورس نزدیک ۱۰ برابر رشد کرد اما گاهی افت های چندروزه هم داشته و دوباره بازار به روال قبل برگشته است. خیلی هیجانی تصمیم نگیرید.

ت و در پرتفوی کسانی که یونیت های ETF را خریده اند، می نشیند که ممکن است بین دو هفته تا ۲۰ روز طول بکشد.

مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری افزود: اما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، هفته آینده نماد دوباره باز خواهد شد و امکان خرید و فروش فراهم می‌شود و در پرتفوی بازنشسته‌ها و سایر خریداران خواهد نشست. بنابراین ممکن است اکنون در پرتفوی بازنشستگان ETF ای به نام «مدیر» نیامده باشد اما از هفته آینده در پرتفویشان خواهد آمد.

طهماسبی با بیان اینکه بازگشایی این نماد را به بازنشستگان اطلاع رسانی خواهیم کرد گفت: ولی صندوق دارایی یکم که اردیبهشت عرضه شد اکنون امکان خرید و فروش دارد و در پرتفویشان نشسته است. ممکن است برخی در پرتفویشان نیامده باشد که باید از طریق کارگزاری ناظر اقدام کنند. ممکن است برخی کارگزارها عقب بیاندازند ولی حتما پیگیری کنید. سیستم‌های بورسی کمی مشکل دارند و کاری که قبلا انجام می‌شد ممکن است اکنون یک هفته هم طول بکشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت یا صندوق بازنشستگی، ETF دیگری عرضه می‌کنند؟ گفت: صندوق بازنشستگی فعلا برنامه ای ندارد ولی افزایش سرمایه تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان را در دستورکار دارد و دوباره پذیره نویسی خواهد کرد که در آینده نزدیک اتفاق می افتد و جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد. درباره ETF دوم دولت هم بحث هایی مطرح است اما قطعی نیست.

بازنشستگان نگران افت قیمت‌های چند روزه اخیر بازار بورس نباشند/هیجانی تصمیم نگیرید

مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به پرسش بازنشسته دیگری مبنی بر اینکه آیا اکنون که بازار رشد ندارد، سهامم را بفروشم؟ اظهار کرد: در مجموع، بازار در روزهای گذشته وضعیت خوبی نداشت. شرایط بازار اینگونه است که مدتی اصلاح می‌کند و ریزش دارد و مدتی خوب است و این ذات بازار است. چندان نگران افت قیمت‌های چند روزه اخیر نباشید. در این دو سال شاخص بورس نزدیک ۱۰ برابر رشد کرد اما گاهی افت های چندروزه هم داشته و دوباره بازار به روال قبل برگشته است. خیلی هیجانی تصمیم نگیرید.

  • منبع خبر : ایسنا