کاهش آمار ازدواج در گلپایگان
کاهش آمار ازدواج در گلپایگان

پایگاه خبری زنگ خطر / در ۸ ماهه سال جاری در شهرستان گلپایگان ۶۹۵ ولادت به ثبت رسیده که ۳۶۱ نفر آن پسر و ۳۳۴ نفر آن دختر بودند، این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۴ ولادت کمتر بوده است همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴۱ فقره ازدواج به ثبت رسیده که در مدت مشابه سال گذشته این آمار ۳۴۶ فقره بوده است.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، رئیس ثبت احوال شهرستان گلپایگان گفت:از ابتدای طرح کارت ملی هوشمند تا پایان سال ۹۷،  ۶۵ هزار و ۸۹۲ نفر در گلپایگان ثبت نام کردند که برای ۵۸ هزار و ۶۰۸ نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است.

ناصر علی شاهرضایی امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد : در سوم دیماه سال ۱۲۹۷ اولین شناسنامه در کشور به نام فاطمه ایرانی صادر شده است و این تاریخ به نام روز ملی ثبت احوال نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: در ۸ ماهه سال جاری در شهرستان گلپایگان ۶۹۵ ولادت به ثبت رسیده که ۳۶۱ نفر آن پسر و ۳۳۴ نفر آن دختر بودند، این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۴ ولادت کمتر بوده است همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴۱ فقره ازدواج به ثبت رسیده که در مدت مشابه سال گذشته این آمار ۳۴۶ فقره بوده است.

رئیس ثبت احوال شهرستان گلپایگان گفت: از ابتدای طرح کارت ملی هوشمند تا پایان سال ۹۷،  ۶۵ هزار و ۸۹۲ نفر در گلپایگان ثبت نام کردند که برای ۵۸ هزار و ۶۰۸ نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است همچنین جامعه هدف شهرستان برای کارت ملی هوشمند که ۱۵ سال به بالا را در بر می گیرد ۷۴ هزار و ۷۷۷ نفر است.

شاهرضایی افزود: از ابتدای طرح تعویض شناسنامه های مستعمل که از سال ۹۱ آغاز شد تا پایان ۸ ماهه سال جاری ۳۹ هزار و ۹۷۲ جلد شناسنامه مکانیزه صادر شده است. جمعیت شهرستان بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵ ، ۹۰ هزار و ۸۲ نفر است اما نرخ رشد جمعیت از آن سال تاکنون حدود ۲/۸۹ می باشد و پیش بینی می شود اکنون جمعیت به ۹۱ هزار و ۸۰۳ نفر رسیده باشد.
خبرنگار/فاطمه عبدلی