کسب رتبه برتر توسط ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی گلپایگان
کسب رتبه برتر توسط ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی گلپایگان

به گزارش زنگ خطر ،با توجه به ارزیابی و ممیزی به عمل آمده و برگزاری آزمونهای عملی و علمی  توسط کارشناسان و بازرسین حوزه HSEEشرکت شهرک های استان اصفهان ، ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی گلپایگان ، حائز رتبه برتر بین کلیه ایستگاه های اتش نشانی شهرک های صنعتی استان اصفهان گردید. در همین راستا […]

به گزارش زنگ خطر ،با توجه به ارزیابی و ممیزی به عمل آمده و برگزاری آزمونهای عملی و علمی  توسط کارشناسان و بازرسین حوزه HSEEشرکت شهرک های استان اصفهان ، ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی گلپایگان ، حائز رتبه برتر بین کلیه ایستگاه های اتش نشانی شهرک های صنعتی استان اصفهان گردید.
در همین راستا مراسم تقدیری به مناسبت روز ملی اتش نشانی در شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان با حضور جناب دکتر رسولیان معاون  وزیر صمت ، رئیس شهرک های صنعتی و صنایع کوچک کشور و نیز دکتر بگی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان برگزار و لوح تقدیر  به  امیر عبداللهی رئیس ایستگاه اتش نشانی شهرک صنعتی گلپایگان اهدا شد،
همچنین در این مراسم حکم درجه اتش پاد دوم  نیز توسط جناب دکتر رسولیان به وی اعطا گردید.