۳۴ روستای گلپایگان از آب چاه استفاده می کنند
۳۴ روستای گلپایگان از آب چاه استفاده می کنند

عضو شورای بخش مرکزی شهرستان گلپایگان گفت: اعلام شده 41 روستای شهرستان از آب شرب تصفیه شده بهره مند هستند، بیایید ببیند و از آب نمونه برداری کنید و بگویید کدام روستاها از آب تصفیه استفاده می کنند.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، علی اصغر مهراسبی  امروز در جلسه کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گلپایگان اظهار کرد:حدود ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان گلپایگان از کشت خارج شده است که  مهاجرت  و حاشیه نشینی را با خود به همراه داشته است.  ۱۷ روستای کنار رودخانه شهرستان فاقد آب شرب تصفیه شده هستند همچنین روستاهای غرقاب، استهلک، دیزیجان، لالان و لالانک، درب امامزاده، غرقه ، فرج آباد از آب چاه استفاده می کنند، سه روستای منطقه پشت کوه و شش روستای منطقه عربستان نیز از آب چاه استفاده می کنند.
 
عضو شورای بخش مرکزی شهرستان گلپایگان ادامه داد: اعلام شده ۴۱ روستای شهرستان از آب شرب تصفیه شده بهره مند هستند،  بیایید ببیند و از آب نمونه برداری کنید و بگویید کدام روستاها از آب تصفیه استفاده می کنند.