۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند/سرنوشت نامعلوم طرح اجاره بهای مسکن
۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند/سرنوشت نامعلوم طرح اجاره بهای مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ما 9 و نیم میلیون خانوار مستاجر داریم و این یعنی 40 درصد جمعیت کشور که این تعداد مستاجر در شهرهای کوچک کمتر و در شهرهای بزرگ بیشتر هستند.

به گزارش زنگ خطر ، مجتبی یوسفی در گفت و گو با افکارنیوز با اشاره به سرنوشت طرح اجاره بهای مسکن در مجلس تاکید کرد: به اعتقاد بنده حوزه اقتصادحوزه دستوری نیست.

وی ادامه داد:اقتصادی مولفه های مختلفی دارد به ویژه مولفه هایی که به سبد معیشتی مردم منتهی می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد افسارگسیخته مسکن در کشور بیان کرد: برخی اقدامات در حوزه مسکن در دولت قبل مورد بی توجهی قرار گرفت و همین باعث رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در چند سال اخیر شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما باید سالیانه یک میلیون مسکن در کشور می ساختیم تصریح کرد: براساس سرشماری سال ۹۵ ما ۶ و نیم میلیون مستاجر در کشور داشتیم.

وی با بیان اینکه آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی همه پروژه های مسکن در کشور را تعطیل کرد،اظهارداشت: این در حالی است که براساس طرح جامع مسکن در سال ۹۴ ما باید سالیانه یک میلیون مسکن در کشور می ساختیم.

یوسفی بیان کرد: در حال حاضر ما ۹ و نیم میلیون خانوار مستاجر داریم و این یعنی ۴۰ درصد جمعیت کشور که این تعداد مستاجر در شهرهای کوچک کمتر و در شهرهای بزرگ بیشتر هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما اگر بگوییم نرخ اجاره بهای مسکن سالیانه از ۲۵ درصد عدول نکند و این را اجرایی کردیم در کنارش باید بدانیم که در حوزه مسکن نمی توانیم دست به اقدامات دستوری بزنیم.

این نماینده مجلس اقدامات دستوری در حوزه مسکن هیچ گاه موفق نبوده است،بیان کرد: ما این را می دانیم که متاسفانه رهن و اجاره مسکن برای مردم سخت و خرید و فروش هم تبدیل به یک ارزو شده است اما باید این نکته را هم بدانیم که مسکن نیازمند اقدامات موثر است.

وی تاکید کرد: با این حال ما بعید می دانیم که طرح اجاره بهای مسکن به صحن علنی مجلس برسد چراکه ایام نقل و انتقال هم به پایان رسیده است.