حمله فائزه هاشمی رفسنجانی به اصلاح‌طلبان و‌ اصولگرایان
حمله فائزه هاشمی رفسنجانی به اصلاح‌طلبان و‌ اصولگرایان

پایگاه خبری زنگ خطر / فائزه هاشمی رفسنجانی گفت: اگر کشور می خواهد در مسیر درستی قرار گیرد باید از دست این دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب خارج شود.

فائزه هاشمی رفسنجانی گفت: جریان اصلاحات را آقای خاتمی رهبری می کند و ایشان هم بیشتر تحت تاثیر نظرات و افکار حزب اتحاد ملت است.

حمله فائزه هاشمی به اصلاح‌طلبان و‌ اصولگرایان

فائزه هاشمی رفسنجانی گفت:

کارگزاران که در جریان اصلاحات تصمیم گیر مؤثر نیست چگونه می خواهد نقش پدرسالاری را ایفا کند؟

حزبی که در جریان اصلاحات پدرسالار است حزب اتحاد ملت است که نزدیکترین به آقای خاتمی است.

جریان اصلاحات را آقای خاتمی رهبری می کند و ایشان هم بیشتر تحت تاثیر نظرات و افکار این حزب است.

معتقدم که رای ندادن بدنه اصلاحات در ۱۳۹۸ نتیجه خشم از اصولگرایان نبود، متأسفانه اصلاح طلبان هم جامعه را ناامید کردند.

اگر کشور می خواهد در مسیر درستی قرار گیرد باید از دست این دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب خارج شود.

در شورای عالی اصلاح طلبان افراد بیشتر بر اساس سلیقه آقای خاتمی حضور دارند، سیستمی وجود ندارد که چند درصد زنان، چند درصد جوانان.

نشنیده ام کسی دنبال جایگزین برای آقای خاتمی باشد. اگر کسی نقد می کند برای این است تا روند اصلاح شود.

برخی اصلاح طلبان به قدرت که می رسند از اصولگرایان اصولگراتر می شوند و از اصلاحات فاصله می گیرند.

کدخدایی جا زد و گفت زنان برای ثبت نام مشکلی ندارند، مگر برای ثبت نام نیاز به گفتن شما بود؟ معلوم بود که مشکل ندارند.