تبریک زیبای نوروزی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر به مردم دیار کهن - پایگاه خبری زنگ خطر | پایگاه خبری زنگ خطر

وحید اعظمی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر و هفته نامه نسل نو در کلیپی زیبا فرارسیدن نوروز 1402 را به مردم دیار کهن گلپایگان به بلندای هفت هزار سال تمدن شادباش گفت.