خبرنگار گلپایگانی مانع سوار شدن مدیرعامل تأمین اجتماعی کشور به خودرویش شد + فیلم - پایگاه خبری زنگ خطر | پایگاه خبری زنگ خطر

 

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، خبرنگار گلپایگانی مانع سوار شدن مدیرعامل تأمین اجتماعی کشور به خودرویش شد. میرهاشم موسوی مدیرعامل تأمین اجتماعی کشور در پایان جلسه در گلپايگان برای پاسخ به سوالات خبرنگاران حاضر به ایستادن نشد و درحالیکه خبرنگاران گلپایگانی خواهان ایستادن وی و پاسخ به سوالات آنها بودند ولی وی با بی اعتنایی به این درخواست مکرر و لبخند بر لب اقدام به ترک جلسه و حرکت به سمت حیاط فرمانداری گلپايگان جهت سوار شدن بر خودرویش کرد که منجر به ازدحام خبرنگاران در راهرو و پله های فرمانداری که دنبال وی می رفتند تا وی حاضر به پاسخگویی شود گردید و این وضعیت و ازدحام در مسیر باریک راهرو و پله ها که عدم توقف مدیرعامل تأمین اجتماعی کشور آن را رقم زد، سبب ناراحتی خانم های خبرنگار گردید که خانم فاطمه عبدلی سردبیر پایگاه خبری زنگ خطر و مدیرمسئول پایگاه خبری سیاست فردا با جدا شدن از جمعیت و دویدن به سمت خودروی مدیرعامل تأمین اجتماعی کشور و ایستادن جلوی درب خودرو در هنگام رسیدن این مسئول، مانع سوار شدن وی به خودرویش شد تا پاسخ سوالاتش را بدهد و بعد از پرسیدن کامل سوالات خود و گرفتن پاسخ ها از جلوی درب خودرو ‌کنار رفت تا مدیرعامل تأمین اجتماعی کشور سوار خودروی خود شود.