درخواست مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر از فرماندار گلپایگان - پایگاه خبری زنگ خطر | پایگاه خبری زنگ خطر

وحید اعظمی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر و هفته نامه نسل نو در نشست با فرماندار شهرستان گلپایگان درخواست کرد پس از گذشت سه سال که به دلیل کرونا جشنواره کباب گلپایگان برگزار نشد سال 1402 هم به مانند دو جشنواره کباب قبلی در سال های 1397 و 1398 این جشنواره که مورد استقبال مردم شهرهای مختلف کشور و همچنین گلپایگان است برگزار شود و مردم به برنامه های شاد نیاز دارند. در فیلم ادامه صحبت ها را بشنوید.