فیلم تب و تاب نوروز در شهرستان هفت هزار ساله گلپایگان - پایگاه خبری زنگ خطر | پایگاه خبری زنگ خطر

پایگاه خبری زنگ خطر – گلپایگان شهرستانی فرهنگی و تاریخی با قدمت هفت هزار ساله با آثار و ابنیه تاریخی بسیار و طبیعت بکر کوه و رودخانه و دشت و صنوبرهای فراوان و دو سد بزرگ مقصد گردشگران بسیاری می باشد. فیلم و تدوین : وحید اعظمی – تهیه شده توسط پایگاه خبری زنگ خطر و رسانه نسل نو