فیلم / جدیدترین اظهارات رئیس میراث فرهنگی درخصوص تخریب دیوار باروی قدیمی گلپایگان - پایگاه خبری زنگ خطر | پایگاه خبری زنگ خطر

مصطفی قانونی رئیس میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گلپایگان ، امروز 27 اردیبهشت 1402 در گفت و گو با وحید اعظمی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر از حقایقی درباره تخریب دیوار باروی قدیمی گلپایگان توسط شهرداری پرده برداشت. توجه شما را به فیلم این گفت و گو جلب می کنیم.