ماجرای کله پاچه وسط نشست خبری با خبرنگاران در گلپایگان - پایگاه خبری زنگ خطر | پایگاه خبری زنگ خطر

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، حسین ثمری رئیس اتحادیه اغذیه و پروتئین شهرستان گلپایگان بعد از گذشت نیم ساعت از نشست خبری با خبرنگاران در اتاق اصناف این شهرستان و در حضور رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارات، رئیس اداره جهاد کشاورزی، رئیس اداره دامپزشکی و مدیران عامل کشتارگاه گوشت و مرغ گلپایگان، دو سینی بزرگ کله و پاچه را به وسط نشست خبری آورد و حال و هوا را تغییر داد و توضیحات خود را به صورت عملی برای خبرنگاران بیان کرد. فیلم زیر گوشه های جالبی از این بخش نشست خبری در گلپایگان است. شهرستان گلپایگان به داشتن رسانه های بسیار فعال و خبرنگاران توانمند معروف است. سرانه تعداد رسانه در گلپایگان نسبت به کل استان اصفهان بیشتر است. این شهرستان با قدمت هفت هزار سال تاریخ و تمدن به یک دیار فرهنگی و مردمی مهربان و فرهیخته شناخته می شود.