ویدیو / جلسه شورای حفاظت از منابع آب در گلپایگان - پایگاه خبری زنگ خطر | پایگاه خبری زنگ خطر

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر فرماندار گلپایگان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب گفت:  با توجه به ایراداتی که سند حق آبه دارد، امسال در خصوص تقسیم و توزیع آب جلسه ای با مسئول حوزه فلات مرکزی خواهیم داشت تا  سهم خود را در حوزه کشاورزی افزایش دهیم.

تنظیم و  تدوین : وحید اعظمی

تهیه شده در پایگاه خبری زنگ خطر