کاشت درختچه های انار در حاشیه رودخانه اناربار گلپایگان / خودکفایی شهرداری گلپایگان در تولید درختچه و گل - پایگاه خبری زنگ خطر | پایگاه خبری زنگ خطر

گزارش : پایگاه خبری زنگ خطر / فاطمه عبدلی – شهرداری گلپایگان در تولید درختچه و گل خودکفا شده است / بناست در آینده نزدیک درختچه های کشت شده در گلخانه شهرداری گلپایگان به اطراف رودخانه فصلی اناربار منتقل شود.