گفت وگوی وحید اعظمی با شهردار گلپایگان | پایگاه خبری زنگ خطر

پایگاه خبری زنگ خطر / گفت وگوی وحید اعظمی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر با مهندس پیمان شکرزاده شهردار گلپایگان