چهارشنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۹ Wednesday, 2 December , 2020
تخت ویژه بیمارستان شبی ۵ میلیون! ، #بیمارستان_دولتی ، #بیمارستان ، #بیمارستان_خصوصی
تخت ویژه بیمارستان شبی ۵ میلیون! ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

تخت ویژه بیمارستان شبی ۵ میلیون!

هزینه بستری در تخت عادی بیمارستان های خصوصی شبی ۲ میلیون تومان، تخت ویژه شبی ۵ میلیون!