شنبه, ۱۶ مهر , ۱۴۰۱ Saturday, 8 October , 2022
فوتونیوز
شهردار گلپایگان: خبرنگاران درشرایط بحرانی شماره تماس شخصی من را در اختیار شهروندان قرار دهند «فوتونیوز» ۰۷ مرداد ۱۴۰۱

شهردار گلپایگان: خبرنگاران درشرایط بحرانی شماره تماس شخصی من را در اختیار شهروندان قرار دهند «فوتونیوز»

پایگاه خبری زنگ خطر / شهردار گلپایگان: خبرنگاران درشرایط بحرانی شماره تماس شخصی من را در اختیار شهروندان قرار دهند « فوتونیوز »

مکاتبه محیط زیست گلپایگان یک ماه قبل از آتش سوزی پتروشیمی «فوتونیوز» ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

مکاتبه محیط زیست گلپایگان یک ماه قبل از آتش سوزی پتروشیمی «فوتونیوز»

اظهارات جدید شهاب برهانی رئیس اداره محیط زیست گلپایگان درباره آتش سوزی پتروشیمی گلپایگان