چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹ Wednesday, 30 September , 2020
کمپ ترک اعتیاد
وضعیت مددجویان مستاجر،خوشایند نیست ۲۵ تیر ۱۳۹۹

وضعیت مددجویان مستاجر،خوشایند نیست

کارشناس امور پیشگیری بهزیستی شهرستان گلپایگان گفت:در بازدیدی که از تمام دستگاه های اجرایی شهرستان داشتم اقدامات خوبی در راستای مناسب سازی برای تردد معلولین انجام شده است اما نیاز به اعتبارات بیشتر در این راستا است.