رقابت در رتبه بندی پایگاه های خبری و چند نکته/ سیاست های خوب دوره جدید معاونت مطبوعاتی
رقابت در رتبه بندی پایگاه های خبری و چند نکته/ سیاست های خوب دوره جدید معاونت مطبوعاتی

پایگاه خبری زنگ خطر / رتبه بندی پایگاههای خبری توسط معاونت مطبوعات امسال هم اعلام شد که نکات مهمی را در بر دارد./ با سیاست های خوب دوره جدید معاونت مطبوعات بسیاری از رسانه ها به شکل قانونی مشغول به فعالیت می باشند و نسبت به گذشته رقابت برای رده بندی سخت تر شده است.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، افکار نیوز در یادداشتی نوشت: در رتبه بندی جدید افزایش قابل توجه تعداد رسانه های شرکت کننده و مجوز دار است که حدود ۲ هزار رسانه در این رتبه بندی شرکت کردند، این موضوع نشان می دهد که با سیاست های خوب دوره جدید معاونت مطبوعات بسیاری از رسانه ها به شکل قانونی مشغول به فعالیت می باشند و نسبت به گذشته رقابت برای رده بندی سخت تر شده است.

نکته دوم در این میان حضور رسانه های استانی است که رشد قابل قبولی داشته و نشان می دهد اخبار اختصاصی و بومی جایگاه ویژه ای پیدا کرده و منابع این اخبار می تواند مربوط به هر اقلیم و جغرافیا با جزئیات بیشتر منتشر شود ، حمایت وزارت ارشاد از رسانه های استانی نیز امری ضروری است.

نکته سوم به نظر می رسد بر خلاف هجمه ها به معاونت مطبوعات مبنی بر استدلال ها و تهمت های نادرست، مسیر حرکتی این معاونت به شکل درستی پیش می رود، در خوداظهاری اخیر رسانه ها محتوا نقش کلیدی دارد به خصوص اینکه هر رسانه در تراز منافع ملی حرکت کند. از سوی دیگر پیشنهاد می شود در رتبه بندی پایگاههای خبری میتوان رسانه های بومی و استانی را از رسانه های سراسری جدا کرد تا رتبه ها دقیق تر مشخص شود