آغاز بکار آزمایشی سامانه ستاد شهرداری های کلانشهرهای کشور
آغاز بکار آزمایشی سامانه ستاد شهرداری های کلانشهرهای کشور

رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی از ثبت آزمایشی فراخوان ها و فرصت های سرمایه گذاری در سامانه ستاد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر به نقل از رهرونیوز  کهوازی رییس سازمان گفت: اولین فراخوان فرصت های سرمایه گذاری در سامانه ستاد با هدف رفع چالش های احتمالی پیش رو ثبت شد. این جلسه با حضور کلانشهر های منتخب کشور، در دفتر سرمایه گذاری  سازمان شهردارهای  کشور برگزار شد  .
بیضاوی مدیر کل سازمان سرمایه گذاری شهرداری های کشور،حق پناه معاون سازمان و مسئول آموزش سامانه ستاد در وزارت صمت  سازمان نیز حضور داشتندو  ثبت اولین  فراخوان و بارگذاری اسناد نیز به صورت آزمایشی به اجرا در آمد.

کهوازی با تاکید بر ثبت فرصت های سرمایه گذاری در سامانه ستاد با هدف رعایت عدالت در اطلاع رسانی افزود: این سامانه در سراسر کشور در حال راه اندازی و اجرا است.

سامانه ستاد این  قابلیت را برای شهرداری ها  فراهم کرده است که معاملات خود را به صورت برخط در بستری امن و شفاف انجام دهند.

وی تصریح کرد:ثبت فرصت های جذب سرمایه و معرفی تمام موقعیت های سرمایه گذاری در این سامانه میتواند ابزاری مناسب و مؤثر در ایجاد فضای سرمایه‌گذاری و الکترونیکی نمودن فرآیندها  باشد.

همچنین دسترسی به اطلاعات به روز و قابل استناد، لزوم کاهش مراجعات غیرضروری، اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات وشناسایی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری ها، شناسایی سرمایه‌گذاران حوزه مدیریت شهری، ایجاد بانک اطلاعاتی قوی میتواند از مزایا و نقاط قوت این سامانه باشد.

کهوازی همچنین با اشاره به ایجاد ساختاری منعطف در تعیین فرآیند فرصت  های سرمایه گذاری عنوان کرد: برون سپاری، جذب سرمایه، حمایت از سرمایه گذار میتواند باعث گسترش زیرساخت های شهری و توسعه امکانات رفاهی شود.

کهوازی ضمن برشمردن مزایای تسهیل گری در زمینه جذب سرمایه خاطر نشان کرد: کاهش بروکراسی اداری، اصلاح و تدوین فرآیندهای مناسب، زمینه مشارکت و جذب سرمایه در کلانشهر ها  را فراهم خواهد کرد.

کهوازی رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در خاتمه یاد آوری کرد: شناسایی ظرفیت های قانونی، ایجاد مشوق لازم، حمایت از سرمایه گذار با استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در چهارچوب قانون واحد و پایدار میتواند گامی موثر در کاهش هزینه ها باشد./ امور ارتباطات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی