آقای روحانی ، با کرونا نمی‌میری!
آقای روحانی ، با کرونا نمی‌میری!

نماینده بندرعباس در نطقی از عدم حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور در مجلس برای تقدیم بودجه سال ۱۴۰۰ به شدت انتقاد کرد.