اختصاص 120 میلیارد ریال ویژه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
اختصاص 120 میلیارد ریال ویژه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

محسن تاج‌افروز رئیس دادگستری شهرستان کاشان خبر داد: 120 میلیارد ریال ویژه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص یافت.

120 میلیارد ریال ویژه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص یافت.

محسن تاج‌افروز اظهار داشت: در طول یک سال گذشته شورای حل اختلاف استان اصفهان اقداماتی را انجام داده به نحوی که یک هزار و 374 فقره پرونده بررسی شده و در این تعداد 49 پرونده قصاص منجر به رضایت شده است.

رئیس دادگستری شهرستان کاشان از وقوع هشت فقره قتل عمد در این شهرستان در یک سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: ستاد دیه کاشان نیز با مشارکت خیران 12 میلیارد تومان جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص پیدا دادند که زمینه آزادی 166 زندانی جرائم غیرعمد را فراهم می‌کند.