از عرضه میوه توسط نیسان های سطح شهر جلوگیری نکنید
از عرضه میوه توسط نیسان های سطح شهر جلوگیری نکنید

پایگاه خبری زنگ خطر / با توجه به وضعیت قیمت های بالای میوه در شهر گلپایگان نسبت به شهرهای همجوار که مسئولین گلپايگان از حل این معضل تاکنون ناتوان بوده اند، بجاست شهرداری گلپایگان از فروش میوه توسط نیسان هایی که میوه را با قیمت پایین تر عرضه می کنند جلوگیری نکند.

وحید اعظمی / پایگاه خبری زنگ خطر – با توجه به وضعیت قیمت های بالای میوه در شهر گلپایگان نسبت به شهرهای همجوار که مسئولین گلپايگان از حل این معضل تاکنون ناتوان بوده اند، بجاست شهرداری گلپایگان از فروش میوه توسط نیسان هایی که میوه را با قیمت پایین تر عرضه می کنند جلوگیری نکند.

این نیسان ها در بلوار آیت الله محمدی، بلوار سلمان فارسی، حاشیه میدان قاضی زاهد و خیابان های عریضی که مزاحمتی برای تردد خودروهای دیگر ندارند دیده می شوند و شاهدیم با اختلاف قیمت مناسبی میوه خود را به مردم می فروشند.

البته در کارگروه تنظیم بازار فرماندار گلپایگان در صحبت هایی عنوان کرد که از فروش میوه توسط نیسان هایی که با قیمت پایین تر میوه به مردم عرضه می کنند ممانعت به عمل نیاید که بجاست مورد توجه قرار گیرد.

همین نیسان ها کمکی به خرید ارزان تر میوه برای مردم گلپایگان هستند که با توجه به وضعیت اقتصادی به حال همشهریان مفید است.

  • نویسنده : وحید اعظمی /