اسناد زمین های پشت پارک جنگلی به شهرداری گلپایگان انتقال داده شود
اسناد زمین های پشت پارک جنگلی به شهرداری گلپایگان انتقال داده شود

پایگاه خبری زنگ خطر / شهردار گلپایگان گفت: به دلیل بستر سنگی مسکن مهر ، در این منطقه  خصوصا در فصل گرما مشکل فاضلاب داریم ، در ماه های گرم سال فاضلاب  این منطقه در معابر رها میشود ، برای حل این مشکل  شورای شهر مصوب کرده که شهرداری پکیج سیستم فاضلاب این منطقه را راه اندازی کند و ما نیز پساب آن را در اختیار داشته باشیم اما آبفا میگوید بهره برداری و نگهداری از آن هم باید بر عهده شهرداری  باشد این در حالی است که ما توانایی و تخصص نگهداری از آن را نداریم.

خبرنگار : فرشید اعظمی/ به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر شهردار گلپایگان در جلسه مشترک شهرداران ، اعضای شورای شهر و معاون عمرانی استانداری اصفهان که در شبکه بهداشت و درمان گلپایگان برگزار شد اظهار کرد: درخواست انتقال اسناد زمین های پشت پارک جنگلی به شهرداری را داریم چرا که این اراضی را برای توسعه شهر نیاز داریم ، راه و شهرسازی اسناد این زمین ها را به نام خود کرده  در حالی که این زمین ها برای طرح های عام المنفعه در اختیار شهرداری بوده است.همچنین نیاز است که اراضی که در مسیر احداث بلوار ورودی اصلی مسکن مهر است توسط راه و شهرسازی آزاد شود.
وی ادامه داد: نیاز است که ۱۰ فقره پلاک باقی مانده از اراضی مسکن مهر توسط راه و شهرسازی به شهرداری گلپایگان واگذار شود همچنین این مجموعه بر اساس توافق صورت گرفته باید ۵۲۰ تن قیر بابت تحویل مسکن مهر به شهرداری گلپایگان بدهند.

پیمان شکرزاده افزود:  به دلیل بستر سنگی مسکن مهر ، در این منطقه  خصوصا در فصل گرما مشکل فاضلاب داریم ، در ماه های گرم سال فاضلاب  این منطقه در معابر رها میشود ، برای حل این مشکل  شورای شهر مصوب کرده که شهرداری پکیج سیستم فاضلاب این منطقه را راه اندازی کند و ما نیز پساب آن را در اختیار داشته باشیم اما آبفا میگوید بهره برداری و نگهداری از آن هم باید بر عهده شهرداری  باشد این در حالی است که ما توانایی و تخصص نگهداری از آن را نداریم.