افرادی با صورت عجیب در متروی تهران/ عکس
افرادی با صورت عجیب در متروی تهران/ عکس

طی چند روز اخیر، تصاویری از افراد سفید رنگ در تهران دیده شده است که در فضای مجازی تعجب کاربران را برانگیخته است!

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، چندثانیه نوشت: طی چند روز اخیر، تصاویری از افراد سفید رنگ در تهران دیده شده است که در فضای مجازی تعجب کاربران را برانگیخته است!

طی چند روز اخیر تصاویری از افراد سفید رنگ در تهران دیده شده است که در فضای مجازی تعجب کاربران را برانگیخته است!