اقدامی به جا ، بیش از ۶۰۰ کد بورسی مسدود شد
اقدامی به جا ، بیش از ۶۰۰ کد بورسی مسدود شد

در معاملات امروز بورس بیش از ۶۰۰ کد معاملاتی مسدود شد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، در معاملات امروز بورس ۶۸۲ کد بورسی مسدود شد. این کد‌ها اغلب به دلیل تخلف در ثبت سفارش در پیش گشایش مسدود شدند.

گفتنی است قرار دادن سفارش در صف فروش پیش گشایش برخی سهام  و حذف این سفارشات قبل از اتمام تایم پیش گشایش سبب مسدود شدن این کدها شده است.