انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل برگزار می کند
انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل برگزار می کند

وبینار آموزشی و تخصصی تکنیک های مطالعه موثر و مفید برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر و به نقل از تایماز نیوز وبینار آموزشی و تخصصی تکنیک های مطالعه موثر و مفید امروز سه شنبه ۲۳ آبانماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ از طریق لینک https:/www.roytab.ir/ketabkhan توسط  دکتر لیلا محمدپور (دکترای کتابداری) برگزار خواهد شد. علاقه مندان می توانند با ارسال  نام و کدملی خود به شماره  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲ ثبت نام کنند.