اهالی روستای کوچری چشم انتظار دریافت اراضی کشاورزی
اهالی روستای کوچری چشم انتظار دریافت اراضی کشاورزی

پایگاه خبری زنگ خطر / رئیس جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان گفت: اب منطقه ای تهران و نماینده آن که مسئول سد کوچری است گاها سنگ اندازی هایی می کنند که سبب می شود آن لوله ای که باید به دریچه خروجی سد (جهت انتقال حق آبه به زمین های کشاورزی که قرار است به اهالی کوچری تحویل داده شود) اتصال یابد گاها با جانمایی اش مخالفت شود.

خبرنگار: فاطمه عبدلی/ امیر مسعود شهبازی در گفت و گو با پایگاه خبری زنگ خطر در خصوص تحویل اراضی کشاورزی به اهالی روستای کوچری اظهار کرد: قرارداد اجاره حدود 280 هکتار زمین به ثبت رسیده است و مراحل قانونی و اداری آن طی شده است. به هر فردی که زمین واگذار می شود باید حق بهره برداری را به مرتعداران و گله دارانی که گوسفندان خود را در آن زمین ها به چرا می بردند ، پرداخت کند. هیئت مدیره شرکت آبادگران کوچری که متولی تحویل زمین است روی این موضوع اعتراض دارد و می گوید ما حق بهره بردار را پرداخت نخواهیم کرد چرا که زمانی که سد کوچری را اب گیری کردند و زمین های ما از دست رفت حق بهره برداری به ما پرداخت نشده است. وی ادامه داد: این مشکل  باید از طرف دستگاه های متولی برطرف شود، فرماندار در حال پیگیری این موضوع می باشد اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است. تصور میکنم با یک نگاه مثبت تر از سمت طرفین بتوان این مشکل را حل کرد. هرچقدر این موضوع به درازا بکشد هزینه آباد کردن ، کشت و کار زمین ها و امور زیربنایی بالاتر می رود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان گفت: اهالی کوچری بر اساس حق آبه ای که از قدیم از قنوات این روستا  و سایر حق آبه ای که از سد داشتند، حدود دو و نیم میلیون متر مکعب در سال  با دبی 80 لیتر در ثانیه حق آبه دارند که طی این چند سال به دلیل اینکه زمین نداشتند  این میزان آب گاها از طریق اب منطقه ای استان و تهران پرداخت نشده  و برخی اوقات تخفیفاتی که به حق آبه شهر گلپایگان داده اند شاید از همین محل بوده است.

شهبازی افزود: اگراب منطقه ای  پیگیری کند که در صورت کشت و یا عدم کشت اهالی روستای کوچری این میزان اب در شهرستان به عنوان حقابه زیست محیطی و یا حق آبه ای برای روستاهای پایین دست که دچار خشکسالی هستند رها شود، کار مثبتی است.  این حق آبه حق مردم کوچری و گلپایگان است حال اگر مردم کوچری استفاده کنند که بهتر است اما اگر استفاده نکردند برای شهرستان رها شود.

وی اضافه کرد: جهاد کشاورزی برای انتقال آب از سد به زمین های مورد نظر اعتبار ویژه ای از بخش ملی در نظر گرفته که اکنون بلاتکلیف است ، اب منطقه ای تهران و نماینده آن که مسئول سد کوچری است گاها سنگ اندازی هایی می کنند که سبب می شود آن لوله ای که باید به دریچه خروجی سد اتصال یابد گاها با جانمایی اش مخالفت شود لذا این موضوع باید حل شود و اهالی کوچری باید از سد حقابه خود را ببرند، جهاد کشاورزی برای این پروژه  اعتبار در نظر گرفته  اما در جلسه های مختلفی که گرفته شده نماینده اب منطقه ای تهران نسبت به این موضوع یک مقدار کم لطفی کرد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان یادآورشد: حدود 1 میلیارد و 300 میلیون تومان در هر سال برای این پروژه در نظر گرفتیم که بتوانیم طی دو سه سال لوله کشی از محل سد تا زمین های مورد نظر  انجام شود اما با توجه به افزایش قیمت ها اجرای سریع تر این پروژه موضوع مهمی است. مدیریت سد کوچری و اب منطقه ای باید  بابت همکاری که اهالی روستای کوچری سال های قبل برای  احداث سد کوچری  داشتنددید مثبتی نسبت به مردم این روستا داشته باشند.