بازدید مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از شرکت شیر پگاه خوزستان
بازدید مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از شرکت شیر پگاه خوزستان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به منظور بررسی وضعیت نیروی انسانی کار و همچنین بررسی روند تولید از شرکت شیر پگاه خوزستان بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر و به نقل از هنر قلم ، دکتر اصغر رشنودی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان و رئیس شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های حوزه وزارت متبوع در استان در ادامه سلسله بازدیدهای خود از شرکت ها و واحدهای صنعتی و تولیدی استان از شرکت شیر پگاه بازدید کرد.

وی در این بازدید در گفتگو با مدیر عامل این واحد تولیدی در جریان روند تولید و همچنین موضوعات و مسائل مربوط به نیروی انسانی شاغل در این واحد قرار گرفت.

رییس شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان با حضور در خط تولید، در دیدار چهره به چهره با کارگران این شرکت ضمن عرض خدا قوت شنونده صحبت ها و درخواست های آن ها بود.

رونمایی از فرآورده های شیر گاومیش و آب میوه های جدید در جهت ایجاد تنوع در سبد محصولات این شرکت از دیگر برنامه های حضور مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در این بازدید بود.

مدیر عامل شرکت شیر پگاه نیز در این بازدید گزارشی از روند تولید، ظرفیت های طرح های در دست اجرا و همچنین وضعیت نیروی انسانی کار این شرکت ارائه کرد.

گفتنی است شرکت شیر پگاه خوزستان از مجموعه شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است./ روابط عمومی اداره کل تعان، کار و رفاه اجتماعی خوزستان