با ثبت قانونی هیات امنای بیمارستان آیت الله گلپایگانی گوگد موانع قانونی بر سر راه بیمارستان برطرف می شود
با ثبت قانونی هیات امنای بیمارستان آیت الله گلپایگانی گوگد موانع قانونی بر سر راه بیمارستان برطرف می شود

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: پزشکانی که متعلق این منطقه اما در شهر های دیگر مشغول به فعالیت هستند اعلام آمادگی کردند که زمان هایی از وقت خود را در بیمارستان شهر گوگد صرف خدمت به مردم کنند.

مسعود خاتمی در بازدید از بیمارستان آیت الله گلپایگانی شهر گوگد اظهار کرد: سالها پیش بنای ساخت بیمارستانی در گوگد گذاشته و با همت خیرین شروع به کار می شود و از ابتدا با نیت بیمارستان صد تختخوابی ساخته شد. خدمات این بیمارستان متعلق به کل منطقه است و اکنون شاهد هستیم که بیمارانی از شهرهای اطراف از خدمات فعلی این بیمارستان بهره مند می شوند.

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون با ثبت قانونی هیات امنای بیمارستان آیت الله گلپایگانی گوگد که پس از ثبت کار خود را آغاز کردند موانع قانونی که بر سر راه بیمارستان است برطرف می شود. نیت تشکیل این مجموعه، بیمارستان خیریه صد تختخوابی بوده است و نمی توانیم نیت  آن را عوض کنیم، نیت خیر پلی کلینیک و کلینیک جراحی و… نیست و اسمی که برای آن انتخاب کرده اند  باید حتما تحقق پیدا کند و اگر برای رسیدن به این هدف کمبودهای وجود دارد نیاز است خیرین کمک کنند.


رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: پزشکانی که متعلق این منطقه اما در شهر های دیگر مشغول به فعالیت هستند اعلام آمادگی کردند که زمان هایی از وقت خود را در این بیمارستان صرف خدمت به مردم کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر من اعضای هیئت مدیره این مجموعه باید افق بلند مدت را در نظر بگیرند و به آن سمت حرکت کنند و آن اینکه تصور نکنند بیمارستانی قرار است برای شهرستان گلپایگان راه اندازی شود بلکه ظرفیت این بیمارستان باید برای خدمت رسانی به مردم منطقه در نظر گرفته شود و شهرستان های اطراف از خدمات آن بهره مند شوند.


نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 
شاید برای دولت از نظر نیروی انسانی و اعتبار ریالی گسترش مراکز درمانی مقدور نباشد، یادآور شد: این مجموعه خیریه باید برنامه آینده خود را به سمت خدمت رسانی به شهرستان های اطراف سوق دهد.
خبرنگار/فاطمه عبدلی 
  • منبع خبر : زنگ خطر