با خم کردن قانون امور سرمایه گذاران را تسهیل کنید
با خم کردن قانون امور سرمایه گذاران را تسهیل کنید

پایگاه خبری زنگ خطر / سید رضا نوربخش ، عضو شورای شهر گلپایگان گفت:سرمایه گذار می خواهد به جای اینکه پول خود را به بانک بسپارد بر روی زمین ما سرمایه گذاری کند لذا بدیهی ترین کار این است که سند زمین به نامش شود حال وقتی شهرداری سند زمینی را در اختیار نداشته باشد کار قفل می شود. شهردار گلپایگان دارد در این راه زحمت می کشد لذا راه و شهرسازی، محیط زیست و منابع طبیعی به ما کمک کنند تا در خصوص سرمایه گذاری بتوانیم خبرهای خوبی را در یک سال آینده برای مردم داشته باشیم. 

خبرنگار: فاطمه عبدلی/ سیدرضا نوربخش در گفت و گو با پایگاه خبری زنگ خطر اظهار کرد: تا پایان آذر ماه سال جاری قرار است اتفاقات خوبی در حوزه سلامت برای مردم گلپایگان رخ دهد، پیمانکار بیمارستان گوگد قول داده تا پایان آذر ماه بخش های اورژانس و درمانگاه این بیمارستان را آماده بهره برداری کند.

وی با بیان اینکه باید برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن کرد ادامه داد: باید کلیه ادارات ، سازمان ها و مدیران شهری دست به دست هم دهند و امور یک سرمایه گذار را با خم کردن قانون و نه شکستن آن ، تسهیل کنند. اگر فقط به امید شورای شهر و شهرداری باشیم کاری از پیش نمی رود، در طی یکسال اخیر با حدود ۴ سرمایه گذار برای احداث هتل صحبت کردیم و اکنون یکی از سرمایه گذاران در مرحله اخذ مجوز از نظام مهندسی است تا پس از آن  پروژه آغاز به کار کند و امید داریم این سرمایه گذار پروژه های دیگری را هم در شهر انجام دهد.

عضو شورای شهر گلپایگان گفت: با تمام وجودمان اعلام میکنیم که در راستای تسهیل گری امور سرمایه گذار اقدام میکنیم. از خیرین شهرسازی در سراسر کشور می خواهیم که در پروژه فاخر مهستان شرکت کنند.برای احداث پارکینگ در کوچه مسجد حاجی با یک سرمایه گذار صحبت شده و پس از تملک های لازم در آن منطقه این پروژه اغاز به کار خواهد کرد.

نوربخش افزود: راه و شهرسازی با شهرداری گلپایگان همکاری نمی کند. برای واگذاری زمینی در ورودی گلپایگان از سمت خوانسار جلسات زیادی در اصفهان برگزار شده اما هنوز نتوانستیم آن زمین را تملک کنیم و این مشکل برای تملک زمین پارک جنگلی هم وجود دارد.

وی یادآورشد: سرمایه گذار می خواهد به جای اینکه پول خود را به بانک بسپارد بر روی زمین ما سرمایه گذاری کند لذا بدیهی ترین کار این است که سند زمین به نامش شود حال وقتی شهرداری سند زمینی را در اختیار نداشته باشد کار قفل می شود. شهردار گلپایگان دارد در این راه زحمت می کشد لذا راه و شهرسازی، محیط زیست و منابع طبیعی به ما کمک کنند تا در خصوص سرمایه گذاری بتوانیم خبرهای خوبی را در یک سال آینده برای مردم داشته باشیم.