برگزاری کارگاه آموزشی ورزش درمانی در دانشگاه آزاد واحد لنگرود
برگزاری کارگاه آموزشی ورزش درمانی در دانشگاه آزاد واحد لنگرود

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر به نقل از کاشف خبر  برگزاری کارگاه آموزشی ورزش درمانی ، ویژه کارکنان و اساتید در دانشگاه آزاد واحد لنگرود برگزار شد. مدرس این دوره دکتر وحیده علیپور ( نائب رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان لاهیجان ) و با اعطای گواهینامه، به مدت ۱۶ ساعت انجام شد. تصاویر؛ […]

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر به نقل از کاشف خبر  برگزاری کارگاه آموزشی ورزش درمانی ، ویژه کارکنان و اساتید در دانشگاه آزاد واحد لنگرود برگزار شد.

مدرس این دوره دکتر وحیده علیپور ( نائب رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان لاهیجان ) و با اعطای گواهینامه، به مدت ۱۶ ساعت انجام شد.

تصاویر؛ نصیبه جانی پور