به تبع مخالفت مردم به شدت مخالف تشکیل استان گلساران هستم
به تبع مخالفت مردم به شدت مخالف تشکیل استان گلساران هستم

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت:  نماینده فعلی دوره کاشان نماینده دوره قبل هم هست و از دوره گذشته به دنبال تشکیل استان دیگری است، من از خودم اختیاری ندارم باید نظر مردم گلپایگان و خوانسار را بپرسم و تاکنون مخالف هستند و به تبع مردم من هم شدیدا مخالف هستم.اگر این موضوع به کمیسیون ها وارد شود من به خاطر نظر مردم مخالفت خواهم کرد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، سید مسعود خاتمی در دیدار با خبرنگاران ، اظهار کرد: در زمینه شفافیت نمایندگان بر سر حرفم هستم و اکنون داریم  این موضوع را در مجلس قانونمند می کنیم، مردم حق دارند از آرای نمایندگان خود مطلع باشند چرا که من خودم به این سمت نرسیدم بلکه با خواست مردم در این جایگاه قرار دارم و مردم حق دارند که بدانند  نماینده ای که انتخاب کردند مثلا به آقای تاجگردون رای مثبت داده است یا منفی؛ اجازه نمی دهیم هیچ چیزی مخفی باشد.

وی در خصوص تشکیل استان گلساران ادامه داد:  نماینده فعلی دوره کاشان نماینده دوره قبل هم هست و از دوره گذشته به دنبال تشکیل استان دیگری است، من از خودم اختیاری ندارم باید نظر مردم گلپایگان و خوانسار را بپرسم و تاکنون مخالف هستند و به تبع مردم من هم شدیدا مخالف هستم، اگر این موضوع به کمیسیون ها وارد شود من به خاطر نظر مردم مخالفت خواهم کرد.

باید مطالب به صورت شفاف به مردم گفته شود

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت:تعبیری که از خبرنگاری داریم این است که فریاد مردمی هستند که صدایشان به جایی نمی رسد.  بعضیها به دلیل موقعیت هایی که دارند حرفشان شنیده می شود بنابراین توقع ما از اصحاب رسانه این است که در وضعیت فعلی مشکلات را به گوش همه برسانند. 

دکتر خاتمی افزود: ۵۰ یا ۱۰۰ سال پیش نیز مشکلاتی وجود داشت  ولی به دلیل اینکه اخبار گرفته نمی شد و واقعیتها نیز به طور کامل دیده نمی شد سخت تر اخبار به دست مردم می رسید اما اکنون مسائل کشف می شود و کسی نمی تواند سانسور کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان خاطر نشان کرد:رسالت خبرنگاری سنگین است و باید بتواند واقعیت را کشف و پیدا کند و انها راصادقانه به مردم بگوید، اگر دست اندرکاران بدانند که تمام کارهای آنان به مردم منعکس می شود خود باعث پیشگیری می شود.

خاتمی افزود:  اگر بخواهیم یک جامعه پویا باشد، رشد کند و در آن دموکراسی وجود داشته باشد ، باید مطالب به صورت شفاف به مردم گفته شود. مردم انتظار به حقی دارند و آن اینکه مطالب شفاف به گوششان برسد.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان خاطر نشان کرد: به همان اندازه که کار خبرنگار مقدس، سنگین و حساس است آسیب پذیر هم هست،  شما پیش وجدان خود و وجدان حرفه ای تان مسئول هستید که واقعیت را آنطور که هست بیان کنید مبادا خدایی ناکرده کسی که این کاره نیست را با پول بخرند و اجیر کنند تا واقعیت را تحریف کنند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: به واقعیت ها بپردازید، هیچکس توقع ندارد خبرنگاران اشکالات را سانسور کنند اما بیش از آن چیزی که هست هم انعکاس ندهید، ممکن یک مدیر از برخی صحبت های خبرنگار خوشش نیاید اما در نهایت باعث سلامت جامعه می شود و می فهمد که یک چشمی هست که حواسش است و موارد را بیان می کند و روزی مورد بازخواست قرار می گیرد.

نماینده گلپایگان و خوانسار خطاب به خبرنگاران یادآور شد: گفتن حقایق برای خیلی ها خوشایند نیست،عوارض دارد تحریم میشید و ممکن است تحت فشار قرار بگیرید اما به نفع مردم و پیشرفت جامعه است.