تاکید رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی بر رعایت حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی
تاکید رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی بر رعایت حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر پیگیری و رعایت حقوق و پرداخت بیمه همکاران و معلمان مدارس غیر دولتی، خاطرنشان کرد: نباید زحمات همکاران و معلمان عزیز در این مدارس نادیده گرفته شود.

به گزارش زنگ خطر به نقل از دانشجو؛ شورای راهبری توسعه مدیریت اداری سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با حضور معاون وزیر و رئیس مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

احمد محمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش سازمان در رویکرد جدید خود توجه به مسائل پرورشی در کنار آموزش را بسیار ضروری می‌داند و در این زمینه اقدامات و فعالیت‌های قابل توجهی را آغاز کرده است.

محمودزاده با تاکید بر تشویق دانش آموزان جهت شرکت در فعالیت‌های پرورشی، فرهنگی، هنری و ورزشی گفت: مدیران مدارس غیر دولتی و هیأت امنایی باید با اطلاع رسانی به موقع، دانش آموزان را نسبت به شرکت و حضور در این فعالیت‌ها حساس و تشویق نمایند.

محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظیفه سیاست گذاری سازمان در حوزه ستادی، تصریح کرد: سلامت اداری، شفافیت، سرعت عمل و نظارت باید در برنامه‌های سازمان فراموش نشود.

معاون وزیر آموزش و پرورش بررسی و تحلیل مسائل و چالش‌های مدارس غیر دولتی و هیأت امنایی را ضروری دانست و افزود: پیش بینی و پیشگیری باید در اولویت اول باشد و قبل از اینکه مدارس دچار چالش شوند با نظارت مستمر و رصد فعالیت‌های آن‌ها، آسیب‌های احتمالی را کنترل نمائیم.

معاون وزیر و رئیس مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر نظارت بر مدارس غیر دولتی گفت: خود نظارتی، نظارت میدانی و نظارت سامانه‌ای سه شیوه‌ای است که این سازمان در دستور کار خود قرار داده است تا بتوانیم نظارت فرایندی را در سطح مدارس و مراکز غیر دولتی نهادینه نمائیم.

وی با تاکید بر پیگیری و رعایت حقوق و پرداخت بیمه همکاران و معلمان مدارس غیر دولتی، خاطرنشان کرد: نباید زحمات همکاران و معلمان عزیز در این مدارس نادیده گرفته شود.