تا امثال مومن‌نسب‌ها و هاشمی گلپایگانی‌ها هستند کشور به دشمن نیاز ندارد
تا امثال مومن‌نسب‌ها و هاشمی گلپایگانی‌ها هستند کشور به دشمن نیاز ندارد

پایگاه خبری زنگ خطر / سید محمود رضوی ، مشاور قالیباف به صحبت های روح الله مومن نسب، تئوریسین طرح صیانت واکنش نشان داد.

سید محمود رضوی، مشاور قالیباف به صحبت‌های کنایه‌آمیز روح‌الله مومن نسب، تئوریسین طرح صیانت نسبت به رئیس مجلس واکنش نشان داد.

رضوی در این باره نوشت: دشمن خوب میفهمد چه کسانی را باید محدود و فیلتر کند و چه کسانی را نه تنها باز بلکه ضریب بدهد! ا با داستان‌های تخیلی بارداری با ۲گیگ اینترنت و ایده های انسدادی خود برای کشور هزینه ایجاد و مردم را ناامید کنند. تا امثال مومن‌نسب‌ها و هاشمی گلپایگانی‌ها هستند کشور به دشمن نیاز ندارد.

حمله تند مشاور قالیباف به تئوریسین طرح صیانت