تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران
تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران

قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در خصوص وقایع دو ماه اخیر در ایران با ۲۵ رای مثبت، ۱۶ ممتنع و ۶ منفی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رأی آورد.

قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در خصوص وقایع دو ماهه اخیر ایران با ۲۵ رای مثبت، ۱۶ ممتنع و ۶ منفی رای آورد.

نماینده اتحادیه اروپا تاکید کرد که از قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند حمایت می‌کند.

نماینده چین با انتقاد از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی علیه ایران تاکید کرد این متن بدون اینکه به تلاش‌های تهران برای رفع مشکلات اشاره‌ای کرده باشد، تنها به انتقاد از جمهوری اسلامی پرداخته است.

نماینده چین همچنین اضافه کرد که تصویب این قطعنامه می‌تواند به پیچیده‌تر شدن وضعیت در ایران بینجامد.

چین همچنین متممی به قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند پیشنهاد کرده که با انتقاد نماینده آلمان رو به رو شد.

آلمان با اشاره به اینکه این اقدام چین بدون مشورت قبلی صورت گرفته از کشورهای عضو خواست به این متمم رای منفی دهند که با رأی مخالف اکثریت اعضا متمم چین برای حذف تشکیل کمیته حقیقت یاب رد شد.

مخالفت نماینده روسیه

نماینده روسیه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن انتقاد از برگزاری این نشست گفت که این جلسه «اثر معکوس» خواهد گذاشت.