تیراندازی پلیس و دستگیری سارقان در گلپایگان 
 تیراندازی پلیس و دستگیری سارقان در گلپایگان 

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، ساعت ٧ و ۴٠ دقیقه امروز عصر مورخ ١٢ بهمن ١٣٩٩ صدای تیراندازی در شهر گلپایگان به گوش رسید.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، ساعت ٧ و ۴٠ دقیقه امروز عصر مورخ ١٢ بهمن ١٣٩٩ صدای تیراندازی در شهر به گوش رسید. لذا هفته نامه نسل نو و پایگاه خبری زنگ خطر سریعا اقدام به تحقیقات نمود که مطلع شدیم افرادی از بیرون گلپایگان که در داخل شهرستان سرقت داشتند و در شهر درحال تردد بودند توسط پلیس شهرستان گلپایگان شناسایی شده که یکی از آنها دستگیر و یکی دیگر به ضرب گلوله مجروح شد که به بیمارستان منتقل و در اختیار پلیس شهرستان قرار دارد.
گویا سارقین در شهرستان سرقت منزل داشته اند و پلاک خودرو مورد استفاده آنها نیز سرقتی می باشد.
در مورد اینکه سارقین مسلح بوده اند یا خیر اطلاعی نداریم. به محض اطلاع اعلام می کنیم.