جدیدترین آمار و ارقام مربوط به ایدز در ایران
جدیدترین آمار و ارقام مربوط به ایدز در ایران

بر اساس اعلام دفتر مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخمین زده میشود که ۴۵ هزار و ۴۶۳ نفر در کشور مبتلا به HIV هستند که مرگ ۲۱ هزار و ۸۲۳ نفر آنها ثبت شده است.

بر اساس اعلام دفتر مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخمین زده میشود که ۴۵ هزار و ۴۶۳ نفر در کشور مبتلا به HIV هستند که مرگ ۲۱ هزار و ۸۲۳ نفر آنها ثبت شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، تا پایان سال ۱۴۰۱ از بین افراد مبتلا به HIV شناسایی، ثبت و گزارش شده ۲۳ هزار و ۶۴۰ نفر زنده هستند. در این اینفوگرافیک مهمترین آمارهای مربوط به ایدز را در کشور ببینید.