حضور شهردار شهر تاریخی گلپایگان دربین پاکبانان و کارگران شهرداری
حضور شهردار شهر تاریخی گلپایگان دربین پاکبانان و کارگران شهرداری

گزارش : پایگاه خبری زنگ خطر / مهندس پیمان شکرزاده با حضور در جمع پاکبانان و کارگران شهرداری گلپایگان از آنان تقدیر و تشکر نمود.

  • منبع خبر : پایگاه خبری زنگ خطر