خبر خوب برای سرمایه گذاران بعد از ۶سال مطالبه زمین برای ساخت کارخانه در گلپايگان  
خبر خوب برای سرمایه گذاران بعد از ۶سال مطالبه زمین برای ساخت کارخانه در گلپايگان  

پایگاه خبری زنگ خطر / پس از شش سال ناکامی و ناتوانی مسئولین سابق شهرستان گلپايگان در کسب مجوز این توسعه که منجر به کارآفرینی و اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان می شد، اکنون با پیگیری مجدانه و مستمر از تهران و مرکز استان تصویب توسعه ٣٠ هکتاری شهرک صنعتی «فاز٣» گلپايگان حدودا نیاز برای ایجاد ٣٠ کارخانه را در گلپایگان رفع کند.

جلسه شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور استاندار، معاونین استاندار و مدیران کل استان و فرماندار شهرستان گلپایگان در محل استانداری اصفهان برگزار و با توجه به پیگیری های صورت گرفته از طرف  فرماندار و دکتر خاتمی نماینده شهرستان و مسئولین مربوطه گلپايگان  توسعه  شهرک صنعتی گلپایگان ( فاز ۳ شهرک صنعتی ) به میزان ۳۰ هکتار جهت استقرار صنایع با رعایت مسائل زیست محیطی مصوب گردید .

پس از شش سال ناکامی و ناتوانی مسئولین سابق شهرستان گلپايگان در کسب مجوز این توسعه که منجر به کارآفرینی و اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان می شد، اکنون با پیگیری مجدانه و مستمر از تهران و مرکز استان و رفع موانع جدی اداری و کسب این موافقت ها از اصفهان، برآورد می شود این تصویب توسعه ٣٠ هکتاری شهرک صنعتی «فاز٣» گلپايگان حدودا نیاز برای ایجاد ٣٠ کارخانه را در گلپایگان رفع کند.