خبر خوش برای فرهنگیان
خبر خوش برای فرهنگیان

پایگاه خبری زنگ خطر / بخشی از حق‌التدریس معلمان بهمن ماه در اوایل هفته آینده پرداخت خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر، معلمان شاغل و بازنشسته بابت ساعات حق‌التدریس خود به ازای ماه‌های بهمن، اسفند 1401 و فروردین و اردیبهشت 1402 مطالبه دارند.

هم‌اکنون بخشی از حق‌التدریس معلمان یعنی حق‌التدریس بهمن ماه آنها در اوایل هفته آینده پرداخت می‌شود.

همچنین مطالبات مربوط به حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی تا پایان سال 1401 و مرخصی ذخیره فرهنگیان بازنشسته نیز تا سال 1400 پرداخت خواهد شد.

بخش دیگری از مطالبات معلمان مربوط به 60 ساعت تدریس آنها در طرح تعمیق و تثبیت یادگیری بود که تابستان سال 1401 با هدف جبران بخشی از افت تحصیلی دانش‌آموزان در دوران کرونا برگزار شد اما تا به امروز مطالبات مربوط به معلمان شاغل در این طرح، پرداخت نشده است.