دستور دفتر رئیس جمهور برای تشکیل ستاد احیای زاینده رود
دستور دفتر رئیس جمهور برای تشکیل ستاد احیای زاینده رود

خانه ملت / در پی نامه حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان به رئیس جمهور، غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور به وزیر نیرو در مورد تشکیل ستاد احیای زاینده رود دستور بررسی و اقدام داد.

به گزارش زنگ خطر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، متن نامه حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان به شرح زیر است:

با توجه به وضعیت بحرانی آب در اصفهان و همچنین فرونشست عظیم زمین که اصفهان و ابنیه تاریخی آن را در معرض نابودی قرار داده است، مستدعی است دستور فرمایید با قید فوریت ستاد احیای رودخانه زاینده رود تشکیل شود؛ اهمیت این رودخانه حیاتی از دریاچه ارومیه کمتر نیست.