دود جنایت از کوهای حوالی مسکن مهر گلپایگان برخاست
دود جنایت از کوهای حوالی مسکن مهر گلپایگان برخاست

پایگاه خبری زنگ خطر / جنازه زنی جوان در حالیکه می سوخت با اطلاع دو چوپان در کوه های مسکن مهر گلپایگان توسط پلیس پیدا شد.

بر اساس پیگیری های پایگاه خبری زنگ خطر از منبع مطلع امروز با تماس دو چوپان با فوریت های پلیسی گلپایگان جنازه خانم جوانی به نام الهه. الف در کوه های حوالی مسکن مهر گلپایگان در حال سوختن پیدا شد.

کاراگاهان پلیس گلپایگان توانستند به سرعت جوانی با سن حدود ۳۵ سال و دختر مقتول را به عنوان مظنونین احتمالی این قتل شناسایی و دستگیر نمایند که اکنون تحت بازجویی های پلیسی قرار دارند. بر اساس پیگیری های پایگاه خبری زنگ خطر برخلاف ادعای برخی صفحات مجازی جنازه این خانم حدودا ۳۵ ساله مثله و تکه تکه نشده است.

به احتمال زیاد مقتول را در خانه خفه کرده و سپس به کوه های مجاور مسکن مهر گلپایگان که نزدیک خانه اش است انتقال داده و آتش زدند.

این خانم پس از جدایی از همسرش سال ها به همراه دختر خود زندگی می کرده است.