رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور: مولد سازی یک فرصت طلایی است
 رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور: مولد سازی یک فرصت طلایی است

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت:تلاش میکنیم پروژه هایی که بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند تا مهر 403 و پروژه هایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند را تا دهه فجر سال جاری در شهرستان گلپایگان آماده بهره برداری کنیم. 

خبرنگار: وحید اعظمی / به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر حمیدرضا خان محمدی در جلسه ای که پیرامون بررسی مشکلات حوزه آموزش و پرورش در گلپایگان برگزار شد با بیان اینکه مسیر قوی شدن هر منطقه ای را در آموزش و پرورش آن میبینیم اظهار کرد: اولویت دولت اتمام پروژه های نیمه تمام است؛ پیش بینی میکنیم تا پایان سال مالی 1۴۰۳ پروژه های نیمه تمامی که توجیه دارد را به سرانجام برسانیم، در همین راستا تلاش میکنیم پروژه هایی که بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند تا مهر 403 و پروژه هایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند را تا دهه فجر سال جاری آماده بهره برداری کنیم.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ادامه داد: بر پروژه ساخت مدرسه اشرافی اصفهان تمرکز و نگاه ویژه ای داریم و تلاش میکنیم تا مهر سال آینده آماده بهره برداری شود. ساخت مدرسه در مسکن مهر باید از طریق راه و شهرسازی پیگیری شود ، ساخت مدرسه در این منطقه تکلیف قانونی آنهاست.همچنین به اندازه یک میلیارد تومان اعتبار از اولین تخصیص که انجام شود برای تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی به گلپایگان پرداخت خواهیم کرد.

وی در خصوص طرح مولد سازی گفت: در این طرح اموال به احسن تبدیل می شود.شهری مثل گلپایگان و خوانسار ظرفیت فوق العاده ای دارد و در این خصوص قانون هم تکلیف هایی را کرده است و به هر اندازه که در این موضوع کاهلی شود جای پیگیری دارد، مولد سازی یک فرصت طلایی است و ریل آن بسیار هموار است؛ این قانون مصوبه سران قواست و در برنامه هفتم هم تصویب شده است.