رئیس کل بانک مرکزی: وام ۱۰۰ میلیونی یک ضامن لازم است نه بیشتر
رئیس کل بانک مرکزی: وام ۱۰۰ میلیونی یک ضامن لازم است نه بیشتر

رئیس کل بانک مرکزی کشور تأکید کرد: معطل کردن مردم در بانک‌ها به بهانه ضامن صحیح نیست. وام ۱۰۰ میلیونی یک ضامن لازم است نه بیشتر.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی کشور در نشست ماهانه با مدیران عامل شبکه بانکی با اشاره به سخت‌گیری برخی شعب بانک‌ها در اخذ ضامن بیش از حد برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و خرد گفت: طبق قانون پرداخت تسهیلات تکلیفی با یک ضامن باید انجام شود، لذا اگر بانکی منابع برای پرداخت تسهیلات ندارد آن را اعلام کند منتها معطل کردن مردم در بانک‌ها به بهانه ضامن صحیح نیست.

وی گفت: برای ۱۰۰ میلیون تومان، یک ضامن لازم است نه بیشتر.