رفتار شوکه‌کننده محمد نادری در مقابل چشمان آقا رشید!
رفتار شوکه‌کننده محمد نادری در مقابل چشمان آقا رشید!

محمد نادری با ایفای نقش در سریال کمدی مگه تموم عمر چند تا بهاره در سکانسی شروع به رقصیدن می‌کند.

محمد نادری با ایفای نقش در سریال کمدی مگه تموم عمر چند تا بهاره در سکانسی شروع به رقصیدن می‌کند.